Episode 23: Sesongavslutning – Pusten med Magnus Jonas Støre

Vi runder av sesong tre med besøk av Magnus Støre, statsministersønnen som halvveis ut i masterstudiet innså at han ikke ville oppnå det han ønsket gjennom å studere videre. I stedet vendte Magnus seg mot tradisjoner som søker å forklare mennesket på andre og mer helhetlige måter enn gjennom de typiske, vestlige idealene. I denne episoden snakker vi om noe Magnus er veldig opptatt av og som forener oss alle, fra fødsel til død, men som vi ikke tenker så mye over, nemlig pusten vår.

Magnus beskriver hvordan pusten henger sammen med følelsene våre og hvordan vi kan benytte pust for å endre kroppens emosjonelle modus. Som Magnus forklarer for oss, er pusten et signal som både reagerer på og påvirker følelseslivet og kroppen. Ved å være mer bevisst på vår egen pust, kan vi derfor lettere komme i kontakt med hva vi egentlig føler og trenger. Magnus snakker også om kostnadene vi som enkeltpersoner og som samfunn betaler ved å ikke være i tilstrekkelig kontakt med følelsene våre, og vi blir introdusert for noen enkle pusteøvelser som kan hjelpe oss med å stresse ned og komme i kontakt med oss selv i en hektisk hverdag. Vi konkluderer med at det å puste på «riktig» måte gir økt trygghet og ro, og at pusten er et av våre mest sentrale verktøy for å få tilgang til dybden i vårt indre liv.

Episode 22: Oppsummering tilknytning og hvordan gikk det egentlig med Kaja og Jonas?

I den siste episoden i serien om tilknytning oppsummerer vi hva vi har lært. Stikkord er blant annet våre relasjoners enorme innvirkning på våre følelser og vår psykiske helse, betydningen av bevissthet rundt egne følelser og egen tilknytningsstil, samt viktigheten av å søke trygge relasjoner og av å jobbe med å bli tryggere på innsiden, av hensyn til både oss selv og andre. Vi snakker om at det er mulig å bli utrygg når du fra før er trygg, men også motsatt, og konkluderer med at det heldigvis finnes flere veier ut av utrygghet. Vi får også vite hvordan det har gått med Kaja og Jonas. Har de klart å beholde vennskapet? Oppleves relasjonen som et tryggere sted å være nå, nesten et år etter? Kaja forteller om prosessen som har utspilt seg i etterkant, og gir oss et innblikk i hva som bidro til at alt omsider endret seg.

Episode 21: Kaja prøver på nytt å komme nær – Et live eksempel med to psykologer

Da Kaja møtte Jonas Sharma-Bakkevig, fikk hun veldig lyst til å bli bedre kjent med ham. Samtidig oppsto en sterk frykt i henne. For hva hvis hun ble avvist? Eller hadde misforstått noe? Selv etter at vennskapet omsider ble etablert, kjente Kaja på en sterk frykt. For nå sto hun jo i fare for å miste noe viktig. Og frykt motiverer oss til å beskytte oss. Så hva gjorde Kaja for å overvinne frykten og fortsette å ta steg i retning av en nærere relasjon? I denne episoden får vi lytte til en samtale om sårbarhet i vennskap- live og uredigert – når Kaja og Jonas demonstrerer for oss hvordan man kan snakke om at den ene eller begge føler seg sårbar i en relasjon. Vi snakker også om hvordan vennskap er preget av mindre tydelige rammer enn parforholdet, men likevel har en lignende dynamikk, og om hvordan det er mulig å gå frem for å finne ut av hvorvidt ønsket om nærhet er gjensidig. Vi konkluderer med at sårbarhet er sexy, men vanskelig, og at dersom et vennskap skal etableres, må vi våge å legge til side skjoldene vi beskytter oss med og bli bevisste på hvordan vår egen atferd påvirker relasjonen.

Episode 20: Kaja om konflikter i nære relasjoner – et eksempel fra virkeligheten

I denne episoden snakker vi om det å komme nær et annet menneske- hvordan det kan se ut og hva man kan gjøre når dette oppleves vanskelig. Som et eksempel på en slik erfaring, forteller Kaja om en vennskapsrelasjon i hennes liv som både har vært veldig viktig og veldig vanskelig. Historien hun deler handler om å være utrygg på hvor man har den andre og å merke at relasjonen gir liv til nye og gamle følelsessår. Vi snakker om hvilke mønstre det er fort gjort å havne i når nære relasjoner av alle slag oppleves utrygge, og om hvordan disse ofte skaper enda mer utrygghet og avstand. Vi snakker også om viktigheten av reparasjon, hva det er og hvorfor det er viktig for å komme hverandre nær igjen etter en krangel eller en konflikt. Vi beskriver dessuten forskjellen mellom utrygge og usunne relasjoner, og skiller mellom når det finnes håp og når man heller bør fokusere på å komme seg ut av relasjonen. Vi konkluderer med at for at en relasjon skal fungere, er det ikke bare viktig å kunne snakke sammen og reparere, men også å ta ansvar for egne følelser og behov. Vi er enige om at dette gjelder for alle nære relasjoner, og at å bli værende i noe krevende som utfordrer oss kan føre til viktig innsikt om oss selv og andre.

Episode 19: Silje Schevig – tilknytning og dating

Hva gjør det med tilknytning og relasjonssdannelse at neste sveip på Tinder er så tilgjengelig at vi kan gå videre umiddelbart dersom noe i møtet med den andre oppleves ubehagelig? Og hva med «ghosting» og «å reade» og lignende samspillsfenonener som tilhører den digitale kommunikasjonen? Vi snakker om hvordan de digitale signalene har blitt det nye kroppsspråket, men at disse samtidig er mye vanskeligere å tolke fordi vi ofte hverken ser eller hører personen. Psykologspesialist Silje Schevig er på besøk hos oss og deler blant annet modig av sine egne erfaringer med dating, og vi snakker om hvordan den kompliserte og krevende datingsettingen kan gi oss «gaver» i form av markører for at det er noe vi trenger å forstå mer om ved oss selv. Vi konkluderer med at dersom den sårbare datingprosessen skal oppleves som overkommelig og gi opphav til ny læring (samt en partner, om det er det vi vil), kan det blant annet være nyttig å gi den nok tid, være nysgjerrig på seg selv og villig til å jobbe med egne sår, og å finne en god balanse mellom å ikke handle for impulsivt på egne følelsessignaler og å ikke være altfor redd for å gjøre seg sårbar.

Episode 18: Lisa Elstad – Utvikling av villedende signaler

I episoden møter vi psykologspesialist og tidligere sakkyndig i barnevernssaker, Lisa Elstad. Lisa re-introduserer oss for «Trygghetssirkelen», som vi ble kjent med i episoden med Ida og Stig, og forklarer hvordan barn kan utvikle villedende signaler dersom omsorgspersonene ikke møter barnets behov. Det som da kan skje er at barnet tilpasser sine behov til hva det tror omsorgspersonen ønsker eller tåler og med det «skrur ned lyden» på sine egne behov. Dette er faktisk veldig vanlig i samspill mellom barn og tilknytningspersoner, men i mer alvorlige tilfeller kan villedende signaler ødelegge for barnets kontakt med egen autentisitet og intuisjon. I slike tilfeller blir det enda vanskeliger for barnet å få sine behov møtt, og det blir også vanskelig å bli kjent med og håndtere egne følelser. Lisa hjelper oss dessuten med å forstå hvordan vi som voksne kan bidra til å hjelpe barnet med å avvikle disse villedende signalene.

Episode 17 – Tone Normann Eide – Del 2: De utrygge tilknytningsstilene

I denne episoden møter vi nok en gang psykologspesialist og forfatter Tone Normann-Eide. I denne andre delepisoden om tilknytningsstiler snakker vi om de utrygge variantene. Vi beskriver hvordan de ulike utrygge stilene er forskjellige fra hverandre, hvordan de oppstår, hvordan de oppleves for dem som har det slik og hvordan dette kan se ut fra utsiden. Tone forklarer også mulige uheldige konsekvenser av utrygg tilknytning, blant annet utviklingen av personlighetsforstyrrelser, og hvorfor det å jobbe med å bli tryggere kan ha stor betydning for en selv.

Utrygghet bunner ofte i erfaringer fra barndommen, og de som har en utrygg tilknytingsstil har utviklet dette av gode grunner. Utrygg tilknytningsatferd er et psykologisk forsvar som en gang ga mening fordi barnet opplevde en reell trussel om å ikke få oppfylt viktige behov. Som voksen kan forsvaret derimot være mer til hinder enn til hjelp, for eksempel kan personen oppleve at hen ikke tør å nærme seg andre eller har en oppfatning av at hen ikke trenger noen. Mennesker med dyssosial personlighetsforstyrrelse, som mange forbinder med det mer folkelige begrepet psykopati, kan for eksempel ha vært så utrygge fra de var små at de enten har «skrudd av» sitt eget tilknytningssystem eller ikke vet hva kjærlighet er fordi de ikke har fått det. Det er nemlig oftest dem som trenger kjærlighet aller mest som får minst av det. 

Veien ut av en utrygg tilknytningsstil kan være å gå i terapi eller å ha en trygg partner over lang tid. Og blir du først bevisst på at du faktisk er utrygg i dine relasjoner, er mye av jobben gjort. Vi konkluderer med at bevissthet rundt egen tilknytningsstil er nøkkelen til å kunne begynne å gjøre endringer.

Episode 16 – Tone Normann-Eide – Del 1: Trygg tilknytningsstil

I denne episoden møter vi psykologspesialist og forfatter Tone Normann-Eide. Hun har skrevet boken «Følelser», der hun beskriver 12 av våre viktigste følelser: deres kjennetegn, deres funksjon og deres vrangsider – altså når følelsene ikke er til hjelp. I denne episoden fokuserer vi på ett av kapitlene i boken, det som handler om sammenhengen mellom tilknytningserfaringer og følelser. Tone forklarer også de fire forskjellige tilknytningsstilene som er avdekket gjennom forskning. I denne episoden har vi fokus på den av stilene som kalles «trygg tilknytningsstil». De som har en trygg tilknytningsstil møter som regel verden på en annen måte enn de med en utrygg stil. Dette gjør de fordi de har fått hjelp til å håndtere følelsene sine fra de var små. Erfaringene tar de med seg inn i voksenlivet, og dette gjør at de lettere møter verden med lavere skuldre, rett og slett fordi de er trygge i den og i seg selv. Vi konkluderer med at trygge mennesker ofte vil ha et mer realistisk bilde av seg selv og tåle seg selv bedre, og at de som har et overdrevet selvbilde har dette som et forsvar mot indre utrygghet.

Episode 15 – Introduksjon til tilknytning – Tilknytningspsykologene

I denne episoden møter vi Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson fra Tilknytningspsykologene. De forklarer hva tilknytning er, gir oss en innføring i den kjente samspillsmodellen «Trygghetssirkelen» og beskriver hvordan man som omsorgsperson både lærer barn å håndtere følelser og å skille mellom dem. Det er nemlig vi voksne som må lære barnet å forstå hva som skjer på innsiden, da barnet ikke har forutsetning for å klare dette selv. Dette er grunnen til at barn har så «store følelser»- de forstår ikke hva ubehaget betyr. Stig og Ida forklarer videre at det ikke bare er foreldre som bør være bevisst på hvordan de møter den andre, også ansatte i barnehagen, lærere på skolen og senere ledere i arbeidslivet har en viktig rolle. I tillegg  påvirker tilknytningsstilen vi lærer oss som barn parforholdet og andre nære relasjoner vi etablerer når vi blir voksne. Vi konkluderer med at fordi våre tilknytningsrelasjoner er så sentrale i utviklingen av trygghet og kjærlighet til oss selv, er tilknytning et uendelig viktig tema å fokusere på. Ikke bare som enkeltpersoner, men også som samfunn. “It does take a village to raise a child”.

Sesong 3: Episode 14 – Benjamin – Bevissthet

I denne sesongens første episode møter vi Benjamin Nordgård. Benjamin skal snakke om bevissthet og følelser og hvordan bevissthet er sentral i å forstå våre følelser, oppleve følelser og oppleve mening med livet. Altså, å bli bevisst er helt nødvendig for å få kontakt med følelsene våre. Benjamin forteller at vi hele tiden beveger oss på en skala mellom høyere bevissthet på den ene siden og lavere bevissthet på den andre siden. Når vi er i høyere bevissthet har vi mer kontakt med kjærlighet og aksept og når vi er i lavere bevissthet opplever vi mer forvirring, kaos, stress og lidelse. Det er derfor så viktig å legge tilrette for å bevege oss i retning av mer bevissthet i livene våre. 

Vi snakker om at når vi er trygge så er det lettere å være mer bevisst, men at kulturen vår dessverre ikke naturlig legger tilrette for en økning av bevissthet og at man derfor må aktivt legge inn arbeid med dette selv i hverdagen. Benjamin forteller litt om hvordan.

Episode 13 – Erik Nakkerud – Å være fokusert på andres følelser fremfor sine egne

I denne episoden får vi besøk av forfatteren av boken «Min Psykotiske Mamma», Erik Nakkerud, og vi skal snakke om det å være fokusert på andres følelser, fremfor sine egne. Erik deler i en sjeldent ærlig og nær samtale om hvordan det var for han å vokse opp med en mor som ble psykotisk og hvilke følelser som oppstod i ham, og hvordan han opplevde sine egne følelser i dette. Erik deler om hvor vanskelig det var for både de rundt og han selv og vite at han gjennom frykt for at moren skulle bli syk, forsvant fra sine egne følelser og ble mer opptatt av andres følelser. 

«Min Psykotiske Mamma» er en sterk bok som har en universell lærdom for alle som har måtte tilsidesette egne følelser og behov for andre.

Vi konkluderer med at man ikke blir flinkere på følelser gjennom å kun lese andres følelser, man må først bli kjent med sine egne.

Erik er psykolog og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo.

Episode 12 – Kathrine – Dårlig samvittighet/skyld

I dagens episode skal vi snakke om skyld og dårlig samvittighet. Dette er en viktig følelse som gjør at vi ønsker å reparere en relasjon eller gjøre bot for seg når en har gjort noe galt. Det å si unnskyld for noe galt du har gjort, oppleves som både godt og forløsende, men ofte føler vi på dårlig samvittighet for ting vi ikke har gjort.

Siden dårlig samvittighet er en proaktiv følelse, altså at den trigger til handling hos den som føler skyld, og fordi mange er dårlige til å håndtere den, gjør dårlig samvittighet til en sårbar følelse for utnyttelse. Det er altfor enkelt å påføre noen dårlig samvittighet for å få dem til å gjøre noe, f. eks gjennom medier og reklame. For mange er følelsen ubevisst og man kan i noen relasjoner oppleve en overdreven skyldfølelse der man tar på seg ansvar for ting man egentlig ikke har ansvar for. For eksempel kan man få dårlig samvittighet hvis man må sette klare grenser for seg selv der man opplever at dette ikke er «lov». Dersom man over tid tar på seg ansvar man egentlig ikke vil eller bør ta, kan dette få utløp i en slags «martyrrolle». En slik rolle kan oppleves som passiv-aggressivt for omgivelsene. Skyldfølelse er derfor en veldig spennende følelse og kan få mange komplekse utløp.

Dagens gjest er Kathrine, hun opplever mye dårlig samvittighet og skyld som småbarnsmor og i relasjoner. Kathrine, Karoline og Marita konkluderer med at dårlig samvittighet er en viktig følelse som regulerer og reparerer dersom man gjør noe galt, men at den er lite hensiktsmessig når den tar altfor stor plass i livet og når man tar på seg et ansvar man egentlig ikke skal ta. Man må rett og slett ha tillit til at andre mennesker kan ta ansvar for seg selv.

Episode 11 – Angst i koronatid

Vi har i en tidligere episode snakket om frykt og angst. Der beskrev vi angst som frykt som er sekundær, altså at man føler frykt for en annen følelse. Men angst er så mye mer og er et tema vi kan besøke mange ganger. I denne episoden snakker vi om angst som frykt som er uforholdsmessig stor for situasjonen. En slik frykt kan spre seg til å gjelde mange områder. Vi lurer derfor på om pandemien kan trigge frykt og angst? Marita, Karoline og Kaja deler om sine erfaringer med frykt og angst, og Marita deler spesielt hvordan pandemien har økt frykten og hvordan hun har håndtert det. Kaja deler også om sine erfaringer med generell angstlidelse og hvordan det kom til uttrykk.

Vi konkluderer med at det går an å få det bedre dersom du er mye redd, og at du trenger ikke å føle deg redd for å holde deg trygg. Det er faktisk en forskjell på frykt og fare. Frykt er kun alarmsystemet i kroppen og trenger kun å bli følt, men den har ikke alltid et realistisk bilde på trusselen den står overfor. Det er dette som skaper en uforholdsmessig stor frykt.

S2 – Episode 10 – Kaja Asbjørnsen Betin – Ensomhet

I denne episoden skal vi snakke om ensomhet. Ensomhet handler om en frakobling fra andre, mens man også har en lengsel etter nærhet. Denne lengselen kan komme av at man faktisk ikke får vært sammen med andre, slik som nå under pandemien, mens en annen type ensomhet er frakoblingen man kan ha fra seg selv. Kan man virkelig være nær andre om man ikke tør å være i seg selv og med seg selv? Og hvordan blir man koblet på seg selv? Dette spør vi psykolog Kaja Asbjørnsen Betin om, som er dagens gjest.

I denne episoden finner vi ut at Kaja, Karoline og Marita har alle følt på ensomhet, men opplevelsen av ensomhet har ikke vært lik. Marita oppdager nemlig at noe fra tidligere i livet hennes gjør at hun opplever ensomhet litt annerledes enn Kaja og Karoline. Hva som har skjedd kan du høre i denne episoden.

Sesong 2 – Episode 9 – Geir – Skam

Endelig er vi tilbake med ny sesong av Hashtag: Den Følelsen. Første episode i sesong 2 skal handle om skam. Å skamme seg eller bli flau er en av våre mest sårbare følelser. Den får oss til å «bli litt mindre» og i verste fall kan man tro at det er noe galt med en selv. Skam er en følelse som ønsker å skjule seg og det er kanskje derfor vi snakker så lite om den. Man trenger å være tøff og modig for å dele ting som er sårbart for en selv. Det er nok også derfor mennesker ofte ser opp til de som tør å dele det man synes er vanskelig.

I denne episoden skal vi snakke med Geir. Geir opplevde å føle seg annerledes da han i begynnelsen av tenårene forstod at han var homofil. Han begynte med et nettverk av løgner for å skjule hvem han var. Skammen som da hadde begynt å ta bolig i ham fortalte han at han ikke kunne fortelle de rundt om hvem han egentlig var og at han ville bli ekskludert fra «flokken» om han var åpen om sin legning.

I episoden om skam forteller Geir modig og sårbart om sin historie og Marita og Karoline forteller også om sitt møte med skam. Vi konkluderer alle med at det å dele sårbarhet ikke bare er modig, men også ganske sexy.

Sesongavslutning – Følelsen av å ikke ville leveDenne episoden inneholder grafiske beskrivelser av selvmordstanker som kan virke forstyrrende for noen. Dersom du har tanker om å ta livet ditt – så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Mental Helses Hjelpetelefon på 116 123. Det er døgnåpent. Du er ikke alene❤️

I årets siste episode snakker vi med André som har slitt med håpløshet og det å ikke ville leve. André deler modig og humoristisk om det å være sårbar og hvordan det hjalp han til å møte de tunge tankene. Vi blir kjent med følelsene som kan dukke opp og hvordan man kan «avsløre» dem som upålitelige kilder. Det vi har lært i denne episoden er at man er sterk om man IKKE lytter til følelsen, selv om den vil prøve å si det motsatte. Ikke lytt til følelser som ikke vil deg vel❤️

Episode 7 – Dani – Glede og velbehag

I denne episoden dykker vi inn i en av våre grunnfølelser, nemlig glede og velbehag. Glede og velbehag dukker opp når du har fått tilfredsstilt dine behov og er en av de letteste følelsene å håndtere. Vi intervjuer Dani som er veldig interessert i hva som gjør oss lykkelige og selv kjenner han ofte på glede og tilfredshet. Marita og Karoline dykker inn i hva som gleder dem og de er alle enige om at det er de enkle tingene i hverdagen som kan gi glede. Vet du hva som gir deg glede?

Episode 6 – Wiweke – Interesse og iver

Interesse og iver er en sterk drivkraft som gjør at man søker kunnskap og nye erfaringer, så vel som at den motiverer oss til å møte utfordringer og utføre oppgaver. Wiweke er dagens gjest og har kjent på lysten til å utforske alt mulig fra sport til nye steder og vært spenningssøkende og nysgjerrig på verden siden hun var liten. Marita kjenner mye på følelsen men synes det er vanskelig å definere den når den opptrer så naturlig i henne. Karoline har også god kjennskap til denne følelsen og reflekterer over sammenhengen mellom interesse og iver og våre verdier og meningssøkende behov. Vi snakker om hva som kan skje dersom man føler for mye på interesse og iver og hva som eventuelt kan skje dersom man ikke føler den i det hele tatt.

Episode 5 – Isak – Sinne

I denne episoden skal vi se på en av våre grunnfølelser, nemlig sinne. En følelse som både er viktig og nødvendig, men som også kan være destruktiv om den får for stor plass.

Dagens gjest er Isak Sowe, som har god kjennskap til denne følelsen. Isak har vært mye sint og han har tidligere syntes det har vært vanskelig å håndtere sin frustrasjon. Marita, Karoline og Isak har alle et ulikt forhold til det å føle på sinne. Dette er noe vi tar med oss i praten, hvor vi belyser de ulike perspektivene som kommer med dette.

Episode 4 – Simen Iskariot Larsen – Nærhet og tilknytning

I dag skal vi snakke om følelsen nærhet og tilknytning. Det er en kompleks opplevelse som man kan bruke flere betegnelser på. Dette forsøker vi å dykke inn i. Interessant nok så uttrykkes denne følelsen på forskjellige måter: gjennom ord, fysisk kontakt og berøring, og ved kunne å føle på tilknytning til andre ting som f. eks dyr og natur. Vi skal også se at det ikke er like lett å analysere følelsen. Dette synes vi er spennende å utforske.

Dagens gjest er Simen Iskariot Larsen. Han han har kjent på savnet etter nærhet og vet hvor viktig det er. Dette vet han spesielt godt etter at han satt inne et år i fengsel og ikke fikk den nærheten han trengte. For Simen blir derfor den fysiske nærheten et sentralt fokus. Marita og Karoline deler også sine ulike opplevelser av nærhet, noe som viser hvor mange forskjellige aspekter det er ved denne følelsen.

Episode 3 – Björg Thorhallsdottir – Sorg

I dag snakker vi med kunstner Bjørg Thorhallsdottir om følelsen sorg og tristhet. Vi snakker om hvordan den kjennes i kroppen, hvorfor det er viktig å føle på den og hva man kan gjøre for å håndtere den.

Til slutt gir vi litt tips til hvor du kan henvende deg om du trenger noen å snakke med. Merk at Sjømannskirken er de du kan kontakte dersom du er i utlandet. Dette blir ikke spesifisert i episoden godt nok.

Episode 2 – Laurits Lundgaard – Frykt og angst

I denne episoden introduserer vi grunnfølelsen frykt, men snakker om når frykt er en sekundærfølelse – altså det man kaller angst. Sammen med komiker Laurits Lundgaard skal vi snakke litt om hva som trigger angsten vår, hvordan det oppleves og ikke minst hvordan vi håndterer den, eventuelt ikke håndterer den.

Episode 1 – Kristine: Vemmelse, avsky og forakt

«Kristine» har kjent på vemmelse, avsky og forakt for seg selv, og eget utseende og kropp, helt siden seksårsalderen. Hun forteller om sine erfaringer med følelsen og hvordan hun har lært å leve med den.